query

  From other languages

  • język angielski
   • zapytanie, pytanie
   • inform. zapytanie, kwerenda
   • zapytanie, pytanie
   • inform. zapytanie, kwerenda
   • zapytać
   • amer. pytać, przepytać, przesłuchać